CÔNG TY TNHH MTV THÂN THIỆN NHÂN
Cho thuê xe máy Đà Nẵng

Số 69 Phan Thúc Duyện, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
0905 860 960 - 02363 956 996

Thuê xe tay ga

Thuê xe tay ga

Cho thuê xe máy Air blade ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 120.000đ/ngày

Giá: 130.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe tay ga

Cho thuê xe Honda Lead ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân 3 ngày giá còn 100.000đ/ngày

Giá: 120.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe tay ga

Cho thuê xe Nouvo LX ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 80.000đ/ngày

Giá: 100.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe tay ga

Cho thuê xe máy Attila victoria ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 70.000đ/ngày

Giá: 90.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe tay ga

Thuê xe Nouvo 3 ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 70.000đ/ngày

Giá: 90.000 VND


Xem chi tiết