CÔNG TY TNHH MTV THÂN THIỆN NHÂN
Cho thuê xe máy Đà Nẵng

Số 69 Phan Thúc Duyện, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
0905 860 960 - 02363 956 996

Thuê xe số

Thuê xe số

Cho thuê xe Jupiter ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân 3 ngày giá giảm còn 80.000đ/ngày

Giá: 100.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe số

Cho thuê xe Sirius ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 80.000đ/ngày

Giá: 100.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe số

Cho thuê Wave RSX ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân 3 ngày giá chỉ còn 80.000đ/ngày

Giá: 100.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe số

Cho thuê Wave Alpha ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân thuê 3 ngày giá còn 60.000đ/ngày

Giá: 80.000 VND


Xem chi tiết
Thuê xe số

Cho thuê xe Smash Suzuki ở Đà Nẵng tại công ty cho thuê xe máy Thân Thiện Nhân 3 ngày giá còn 60.000đ/ngày

Giá: 80.000 VND


Xem chi tiết